COPYRIGHT © BY Hangzhou Shower Rubber Engineering Co.,ltd. 
Powered by www.300.cn 浙ICP备19050996号-1

Contact Us

The Chairman & General Manager: Qinghu ZHANG
Tel:+86-571-88665451、+86-571-88672316、+86-571-88627090
Fax:+86-571-88670771、+86-571-88627092

Add:No.1,Longzhou Road,Cangqian Industrial Zone,Wenyi West Road,Hangzhou
P.C:311121
E-mail:
shower@chinashower.cn
Web Site :www.chinashower.cn

 

Deputy General Manager: Guobao Chen
Tel:+86-571-88672316、+86-571-88627090
Fax:+86-571-88670771、+86-571-88627092

Add:No.1,Longzhou Road,Cangqian Industrial Zone,Wenyi West Road,Hangzhou
P.C:311121
E-mail:
shower@chinashower.cn

Web Sitewww.chinashower.cn